VEQ IQ Robotics Tournament

Founder's Hall
November 18, 2019
VEX IQ Challenge